Turisticka-organizacija-opstine-mali-idjos

O Turističkoj organizaciji opštine Mali Iđoš

 

Turistička organizacija opštine Mali Iđoš je posebna organizacija koja je osnovana odlukom Skupština opštine Mali Iđoš, u cilju valorizacije, očuvanja i zaštite turističkih vrednost, kao i razvoja turizma na teritoriji opštine Mali Iđoš, planiranja koordinacije i upravljanja turističkim aktivnostima.

Poslovi Turističke organizacije:

 • unapređivanje turizma u opštini,
 • učešće u razradi i sprovođenju lokalne turističke politike i izrada baze podataka turističke ponude; donošenje godišnjeg programa i plana promotivnih aktivnosti u skladu sa Strategijom promocije turizma, planovima i programima TOS-a;
 • unapređenje opštih uslova za prihvat i boravak turista u turističkim mestima (komunalno opremanje i održavanje, podsticanje izgradnje sportsko-rekreativnih i drugih pratećih sadržaja javnog karaktera od interesa za turizam i dr.),
 • usmeravanje i koordinacija nosioca turističke ponude na obogaćivanju i podizanju nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja i stvaranja atraktivnog turističkog ambijenta u turističkim mestima,
 • turističke informativno-promotivne delatnosti, kulturnih, sportskih i drugih manifestacija, kao i osmišljavanje i vođenje zabavnih i prazničnih sadržaja,
 • unapređenje i promocija izvornih vrednosti (tradicija, običaji, etnološko blago i dr.) turističkog područja kojem pripada opština i stvaranje uslova za njeno korišćenje,
 • promocija zaštite, održavanja i obnove kulturno istorijskih spomenika i drugih materijalnih dobara od interesa za turizam i njihovo uključivanje u turističku ponudu,
 • promocija i podsticanje razvoja turizma na području cele opštine,
 • izrada programa i planova promocije turizma u skladu sa strategijom promocije turizma Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine,
 • vođenje jedinstvenog popisa turista za područje opštine radi kontrole naplate boravišne takse i stručne obrade podataka,
 • osnivanje organizacionih jedinica u turističkim mestima,
 • obavljanje i drugih poslova od interesa za unapređenje turizma na području opštine Mali Iđoš