Turisticka-organizacija-opstine-mali-idjos

Opština Mali Iđoš

opstina mali idjos

Opština Mali Iđoš teritorijalno pripada Severno-bačkom okrugu Autonomne Pokrajine Vojvodine, u srcu Bačke, u podnožju Telečke visoravni, duž reke Krivaje. Spada u grupu najmanjih opština u Vojvodini, ukupna površina je 181 km2.

Broj stanovnika u opštini Mali Iđoš (2011. godina): 12 031

Gustina naseljenosti u opštini Mali Iđoš: 66, 46 stanovnika/ km2

ISTORIJA

Preci većine današnjih žitelja na ove prostore stigoše u proleće 1769. godine iz Sentandreja, županija Bekeš. Pri ponovnom naseljevanju, naselje se gradilo na obe obale potoka Krivaja (Bačer). U spomen doseljenja na ove prostore od 1994. godine 21. mart se slavi kao dan sela Malog Iđoša. Ime mesta se beleži i u mađarskoj istoriji, naime poslednja velika pobeda revolucije 1848-49. izvojevana je kod železničke stanice kod Lovćenca.

U znak sećanja na tu bitku, 2000. godine rekonstruisan je spomenik od dobrovoljnih priloga na zapadnom groblju.

PRIVREDA

Još nedavno poljoprivredno dobro, fabrika za preradu metala i ciglana bile su vrlo značajne sa ekonomskog aspekta opštine. Danas je većina društvenih preduzeća privatizovana, a većina privatnih preduzetnika posluje vrlo uspešno.

Opština Mali Idjos ima 16.901 hektara najkvalitetnijeg obradivog zemljišta, pa se može reći da se 60% stanovništva bavi poljoprivredom.

PUTNA MREŽA

Preko teritorije opštine prolazi:

  • magistralni put M-22 Subotica – Beograd

  • međunarodni autoput E-75

  • regionalni put R-118

  • željeznička pruga Budimpešt – Beograd

KULTURA I OBRAZOVANjE

Mali Iđoš ima predškolsku ustanovu, osnovnu školu, biblioteku, dom zdravlja. Karijera mnogih pisaca, likovnih umetnika, glumaca, muzičara, novinara potekla je iz ovog mesta. Nosioci kulturnih zbivanja su KUD «Petefi Šandor» u Malom Iđošu, “Feketić” u Feketiću i “Njegoš” u Lovćencu. Ime sportskog kluba «Eđšeg» trenutno predstavljaju fudbaleri, šahisti i rukometašice. Manifestacije koje odišu duhom, a dešavaju se jednom godišnje su: Domboš Fest, Ana dani i Dani Čepe Imrea. «Szó-Beszéd» i «Fecske» su lokalni listovi koji se objavljuju jednom mesečno. Vatrogasno društvo je osnovano pre 130 godina.

U opštini uspešno deluje više civilnih organizacija.

izvor: severnobacki.okrug.gov.rs

Mali Idjos

Mali Iđoš

Lovcenac

Lovćenac

Feketic

Feketić